Firemní školení pro manažery

Připravuji firemní školení pro manažery, kde se zaměřuji na rozvoj klíčových dovedností potřebných pro úspěšné vedení týmu a dosahování firemních cílů.

Specializuji se na řízení týmů v obtížných podmínkách, v době změn nebo jiných výzev, které je nutné překonat.

Zaměřuji se na jednotlivé styly vedení týmu a vyzdvihuji individualitu Leaderů.

Efektivní komunikace

1.

Cíl:

 • Porozumět důležitosti komunikace v leadershipu a pochopit její vliv na důvěryhodnost leadera a celé firmy
 • Naučit manažery strategie komunikace změn, nových projektů a udržování otevřeného dialogu v týmu

Obsah:

 • Analýza důležitosti otevřené komunikace v leadershipu a jejího vlivu na výkonnost týmu
 • Strategie komunikace změn a nových projektů s ohledem na potřeby týmu a firemní kulturu
 • Nástroje pro vytváření důvěryhodného prostředí pro komunikaci a vyjednávání
 • Nácvik dovednosti vedení týmu prostřednictvím otevřené a transparentní komunikace

Konflikt v týmu

2.

Cíl:

 • Získat komunikační dovednosti pro zvládání konfliktních situací v týmu
 • Posílit schopnost konstruktivního řešení sporů a vytváření harmonické pracovní atmosféry

Obsah:

 • Identifikace příčin konfliktů a emočních reakcí
 • Aktivní poslech, empatie a vyjádření sebe sama bez vyvolávání konfliktů
 • Aplikace strategií pro řešení konfliktů
 • Posílení důvěry a respektu v týmu
 • Nácvik dovednosti řešení konfliktu

Osobní značka

3.

Cíl:

 • Budovat silnou osobní značku leadera, kterého tým skutečně následuje a uznává
 • Posílit dovednosti sebeprezentace a komunikace uvnitř společnosti i navenek

Obsah:

 • Identita leadera
 • Budování důvěry
 • Komunikační dovednosti
 • Vliv osobní značky

Role manažerky

4.

Cíl:

 • Posílit sebedůvěru žen manažerek formou budování silné a autentické osobní značky
 • Získat strategie a praktické dovednosti pro úspěšné využití osobní značky

Obsah:

 • Identita osobní značky žen
 • Budování důvěry a autority
 • Komunikační dovednosti
 • Networking a vztahy

Transformace

5.

Cíl:

 • Získat nástroje a dovednosti potřebné k úspěšnému řízení v období transformace, restrukturalizace nebo krizového managementu
 • Rozvinout schopnosti adaptace, inovace a efektivního vedení v proměnlivých a náročných podmínkách.

Obsah:

 • Analýza aktuálního stavu a identifikace klíčových výzev spojených s transformací, restrukturalizací nebo krizí
 • Vytvoření a implementace strategií a akčních plánů pro řízení změn v obtížných situacích
 • Vybudování důvěry, transparentní komunikace a zapojení týmu do procesů transformace a krizového managementu.
 • Posílení schopnosti adaptace a podpora týmu při překonávání odporu a nejistoty spojené s transformací.
 • Identifikace rizik, rychlé rozhodování a efektivní řízení krizových situací s důrazem na ochranu zájmů firmy a zachování důvěryhodnosti.

Na míru

6.

 • Pokud jste si nevybrali z uvedených témat, připravím vám školení přímo na míru vaší aktuální potřeby a situace. 

Vyberte si vaše školení ve 3 krocích.

Lenka L. Benetková

+420 724 810 810

3 + 6 =