Osobní Branding a jeho smysl?

Často mluvím s lidmi a vysvětluji, co vlastně je osobní Branding a v čem nám může pomoci. O čem vlastně jsou moje semináře a proč je pořádám.

Přemýšlím také o tom, do jaké míry si v dnešní době můžeme dovolit přemýšlet o sobě a také o tom, co vlastně skutečně chceme. V pracovním a také osobním životě. 

Došla jsem k závěru, že bychom ani v této složité době neměli zapomínat na sebe a měli prohlubovat naše dovednosti, rozvíjet se a realizovat své sny nebo vize.

Náš osobní Branding je nekonečný příběh toho všeho, co děláme, jaké máme názory, jak se prezentujeme a také to, jak působíme. Děláme to každý den!

Výsledkem je naše osobní ZNAČKA, naše IDENTITA. Ta se formuje v prostředí, ve kterém pracujeme a žijeme. Ovlivňují ji také lidi, se kterými jsme v kontaktu pracovně i soukromě. Nese naše schopnosti, dovednosti a charakteristické rysy. Zobrazuje naše názory, postoje.

Jaká je vlastně Vaše osobní ZNAČKA? Ano! Vaše!

  • Co si lidé myslí po setkání s Vámi? 
  • Znáte své charakteristické rysy? 
  • Prosazujete své talenty a vášně? 
  • Zůstáváte sami sebou nebo se přizpůsobujete? 
  • Děláte práci, kterou chcete a jste v ní úspěšní? 

Kdybych měla jednoduše vystihnout význam KVALITNÍ osobní ZNAČKY, řekla bych: “Je to Vaše dobré JMÉNO!”.

Když máte dobré jméno, lidi se s Vámi rádi setkávají, zajímá je Váš názor, postoje a také Vaše práce, následují Vás. Jste důvěryhodní a to je přece významné. Dává Vám to hodně možností v pracovním a také osobním životě. 

V současnosti osobní Branding nabývá na významu a dostává se rychle do popředí a to především díky rostoucí síle internetu. Respektive komunikaci na sociálních sítích.

Právě růst on-line komunikace klade velký důraz na naši identitu. Naše ZNAČKA tak může (nejen) v on-line prostředí ovlivňovat názory na nás a naši práci v reálném životě, což je pro lidi, kteří chtějí uspět velmi důležité.

Ať se nám to líbí anebo ne. Ale když už tady máme tento virtuální svět, může nám také pomoci. Má to však svá pravidla. A způsob, jakým se prezentujeme musí být důvěryhodný, uvěřitelný.  Docílíme toho jen, když budeme vycházet z pravé podstaty nás samotných a také z toho, co skutečně umíme.

Ať už jsme v Businesse, jsme Leadery, budujeme svůj malý nebo velký Business nebo jsme zaměstnanci v korporacích anebo pracujeme doma na svých věcech, tak nám dobře uchopený osobní Branding může přinést úspěch a spokojenost.

Osobnímu Brandingu a smyslu budování osobních ZNAČEK se věnuji proto, že věřím v lidskou identitu vycházející z podstaty nás samotných. A také věřím v to, že nám naše ZNAČKA může v mnohém pomoci v našich cílech a představách o životě. Snažím se podporovat lidi v jejich vizích a změnách, které na ně čekají anebo přišly jen tak, aniž bychom je pozvali.

Vaše Lenka L.

Aktuální semináře a webináře zde: https://www.theartofsales.cz/seminare/

Seminář 26.3.2022 v galerii Černá labuť v Praze
Osobní branding je schopnost komunikovat o tom, co umíme a kdo jsme.

Osobní branding je schopnost komunikovat o tom, co umíme a kdo jsme.

Komunikace sebe sama je disciplína ne zrovna jednoduchá. Sociální sítě se plní nabídkami služeb, on-line produktů, influencer marketing jede na plné obrátky a kronika našich aktivit přetéká, ale jak to ve skutečnosti vypadá, když jsme off-line? Či-li nezávislí na internetu? 

Direct sales vs. On-line prodej: Výhody přímého kontaktu se zákazníky

Direct sales vs. On-line prodej: Výhody přímého kontaktu se zákazníky

V dnešní digitální éře, kdy většina obchodů a nákupů probíhá on-line, je stále důležité nezapomínat na tradiční způsoby prodeje a osobní kontakt se zákazníkem. Direct sales, neboli přímý prodej, je jednou z těchto tradičních metod, která má stále své místo a nabízí mnoho výhod. V tomto článku se podíváme na to, proč byste měli zvážit podporu Direct sales v rámci svých obchodních oddělení nebo osobních prodejů.

Lenka L. Benetková

+420 724 810 810

5 + 4 =