Osobní Branding a jeho smysl?

Často mluvím s lidmi a vysvětluji, co vlastně je osobní Branding a v čem nám může pomoci. O čem vlastně jsou moje semináře a proč je pořádám.

Přemýšlím také o tom, do jaké míry si v dnešní době můžeme dovolit přemýšlet o sobě a také o tom, co vlastně skutečně chceme. V pracovním a také osobním životě. 

Došla jsem k závěru, že bychom ani v této složité době neměli zapomínat na sebe a měli prohlubovat naše dovednosti, rozvíjet se a realizovat své sny nebo vize.

Náš osobní Branding je nekonečný příběh toho všeho, co děláme, jaké máme názory, jak se prezentujeme a také to, jak působíme. Děláme to každý den!

Výsledkem je naše osobní ZNAČKA, naše IDENTITA. Ta se formuje v prostředí, ve kterém pracujeme a žijeme. Ovlivňují ji také lidi, se kterými jsme v kontaktu pracovně i soukromě. Nese naše schopnosti, dovednosti a charakteristické rysy. Zobrazuje naše názory, postoje.

Jaká je vlastně Vaše osobní ZNAČKA? Ano! Vaše!

  • Co si lidé myslí po setkání s Vámi? 
  • Znáte své charakteristické rysy? 
  • Prosazujete své talenty a vášně? 
  • Zůstáváte sami sebou nebo se přizpůsobujete? 
  • Děláte práci, kterou chcete a jste v ní úspěšní? 

Kdybych měla jednoduše vystihnout význam KVALITNÍ osobní ZNAČKY, řekla bych: “Je to Vaše dobré JMÉNO!”.

Když máte dobré jméno, lidi se s Vámi rádi setkávají, zajímá je Váš názor, postoje a také Vaše práce, následují Vás. Jste důvěryhodní a to je přece významné. Dává Vám to hodně možností v pracovním a také osobním životě. 

V současnosti osobní Branding nabývá na významu a dostává se rychle do popředí a to především díky rostoucí síle internetu. Respektive komunikaci na sociálních sítích.

Právě růst on-line komunikace klade velký důraz na naši identitu. Naše ZNAČKA tak může (nejen) v on-line prostředí ovlivňovat názory na nás a naši práci v reálném životě, což je pro lidi, kteří chtějí uspět velmi důležité.

Ať se nám to líbí anebo ne. Ale když už tady máme tento virtuální svět, může nám také pomoci. Má to však svá pravidla. A způsob, jakým se prezentujeme musí být důvěryhodný, uvěřitelný.  Docílíme toho jen, když budeme vycházet z pravé podstaty nás samotných a také z toho, co skutečně umíme.

Ať už jsme v Businesse, jsme Leadery, budujeme svůj malý nebo velký Business nebo jsme zaměstnanci v korporacích anebo pracujeme doma na svých věcech, tak nám dobře uchopený osobní Branding může přinést úspěch a spokojenost.

Osobnímu Brandingu a smyslu budování osobních ZNAČEK se věnuji proto, že věřím v lidskou identitu vycházející z podstaty nás samotných. A také věřím v to, že nám naše ZNAČKA může v mnohém pomoci v našich cílech a představách o životě. Snažím se podporovat lidi v jejich vizích a změnách, které na ně čekají anebo přišly jen tak, aniž bychom je pozvali.

Vaše Lenka L.

Aktuální semináře a webináře zde: https://www.theartofsales.cz/seminare/

Seminář 26.3.2022 v galerii Černá labuť v Praze
Jsou osobní prodejní schůzky už „out“? 

Jsou osobní prodejní schůzky už „out“? 

Osobní schůzky jsou ideální pro složitá jednání, budování důvěry a vytváření sítě osobních kontaktů, zatímco on-line schůzky jsou pohodlné, šetří čas a cestovní náklady a umožňují plánovat flexibilněji. 

Volba mezi těmito dvěma možnostmi často závisí na konkrétním kontextu, cílech setkání a také produktu či službě, kterou nabízíte.

Úspěšný obchodník se umí adaptovat 

Úspěšný obchodník se umí adaptovat 

Tento článek je o B2B přímém obchodě. Kdy obchodníci oslovují firmy a nabízejí své služby nebo produkty. 

Není nutné opouštět standardní tradiční formy obchodování, ale je nutné se adaptovat na novou situaci. 

Dokonce bych se nebála hovořit o transformaci obchodní etiky a s tím spojených  obchodních dovedností a také transformaci komunikace se zákazníky, navazování obchodních vztahů atd.

Možná vám to v současnosti nefunguje tak, jako dříve a toužíte po tom, aby vaše úspěšnost prodeje vzrostla o nějaké to procento?

Jedna z možností, jak toho docílit je, naučit se využívat jednotlivé možnosti a formy komunikace s klienty, tak aby odpovídaly (nej)vyššímu potenciálu uspět v rámci vašich  prodejních aktivit i jednotlivých fází prodejního procesu.

Osobní branding je schopnost komunikovat o tom, co umíme a kdo jsme.

Osobní branding je schopnost komunikovat o tom, co umíme a kdo jsme.

Komunikace sebe sama je disciplína ne zrovna jednoduchá. Sociální sítě se plní nabídkami služeb, on-line produktů, influencer marketing jede na plné obrátky a kronika našich aktivit přetéká, ale jak to ve skutečnosti vypadá, když jsme off-line? Či-li nezávislí na internetu? 

Lenka L. Benetková

+420 724 810 810

3 + 11 =