ACH TO EGO!…NÁŠ PŘÍTEL I NEPŘÍTEL *

Mělo by řídit naše životy a rozhodnutí naše EGO? 

Asi všichni známe tu odpověď.

Jak poznáte, že jednáte pod silou a vlivem vlastního ega? 

Instinkt EGA je silný a jeho potrava jste Vy samotní. Ego potlačuje všechno dobré v nás a je největším stínem našeho osobního rozvoje. Je hubitel správných rozhodnutí i vztahů. A to jak pracovně, tak v soukromí. 

EGO! 

Které nám dá pocit vítězství. Problém je, že jen na malou chvíli. To, co následuje, může mít výrazný vliv na další kvalitu našeho života. Ovlivní naše chování i konečné činy. Dokonce i za naší nervozitou stojí naše ego s negativními myšlenkami.

Lidé, kteří si toto uvědomují, a umí rozlišit vhodnost okamžiku nebezpečí ublížit druhým nebo učinit nekompromisní rozhodnutí, umí také odhánět tento nutkavý instinkt našeho ega. Protože vědí, že může napáchat mnoho škody v našich životech.

Jak je možné, že to dokáží? 

Rozvíjí totiž svou vnímavost a empatii.

Složitým situacím se nevyhneme. To je život. A někdy šlápneme vedle. Neovládneme se a naše ego zaútočí.

Měli bychom si na to dát pozor a uvědomit si, jestli nás v určitý moment neřídí naše ego a zda neodvádí naši pozornost od problémů, které se mají řešit. 

Každý útok na druhou osobu je nakonec útokem na nás samotné.

 • Podvědomě víme, že jsme překročili hranice, ale síla našeho ega nás bude ujišťovat o tom, jak jsme skvělí a silní. 
 • Když mluví velké ego, tak senzory lásky a porozumění jsou vypnuté.
 • Jednáme a chováme se tak, že si stavíme vlastní barikády.
 • Můžeme tak přicházet o zásadní příležitosti v životě, o lidi.
 • Jsme slepí a hluší v zajetí svého superega nebo-li našeho „nadjá“.

Jsi od svého já a od skutečnosti odtržen hlukem, kterému říkáme ego. Když se ego ztratí, stáváš se opět celistvým – a tichem.“ —  Anthony de Mello

Co říct na závěr?

 • Nikdo nikdy ještě nikoho nepřesvědčil pod vlivem síly svého ega o dobru jeho konání. Nepřiměl ke spolupráci, pokud nevládl silou autoritativní moci v rodině nebo v práci. Anebo jinou převahou své síly či vlivu nad konkrétní situací.
 • Považuji za důležité, aby se člověk uměl vcítit do potřeb druhých, vnímat objektivně skutečnosti, chápat a porozumět. 
 • Ego Vám nikdy nezašeptá, že jste pochybili a neudělali věci zrovna tou správnou cestou. 
 • Otázka je, zda se lidská bytost, kterými jsme MY všichni, cítí v této situaci skutečně dobře? 
 • Velmi často je naše ego omlouváno a zaměňováno za ješitnost a „zdravé“ sebevědomí, ale ani ješitnost či přehnané sebevědomí nepřekračuje hranice tak razantní silou jako naše EGO.
 • Paradoxem zůstává, že jen naše vnitřní síla, nastavení mysli a také přístup k životu, nás dokážou vést lépe k tomu, co ve skutečnosti chceme.
 • Pokud máme, co chceme, tak jsme spokojení a cítíme se dobře. Asi nemusím psát, jak je to mocná energie do našich životů, a to ve všech směrech.
 • Protože vítězství ega je pomíjivé a mnohdy si naše ego nedokáže přiznat, že ve skutečnosti prohrálo…

*Napsáno v pokoře ke všem egům světa, včetně toho mého.


Vaše Lenka L.

Více o egu, superegu a id z pohledu psychologické teorie Sigmunda Freuda můžete číst zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ego,_superego_a_id

Semináře o osobním Brandingu: https://www.theartofsales.cz/seminare/ (nové termíny a formáty jsou v přípravě)

Semináře Žij svůj Brand utvářejí osobní ZNAČKY, které vycházejí z naší identity.
Naše životní hodnoty, talenty i vášně jsou esencí kvality i uspokojení našeho já. Naše jedinečnost, neopakovatelnost není o Egománii, ale o našem smyslu života!
Konzultace a poradenství

Direct sales vs. On-line prodej: Výhody přímého kontaktu se zákazníky

Direct sales vs. On-line prodej: Výhody přímého kontaktu se zákazníky

V dnešní digitální éře, kdy většina obchodů a nákupů probíhá on-line, je stále důležité nezapomínat na tradiční způsoby prodeje a osobní kontakt se zákazníkem. Direct sales, neboli přímý prodej, je jednou z těchto tradičních metod, která má stále své místo a nabízí mnoho výhod. V tomto článku se podíváme na to, proč byste měli zvážit podporu Direct sales v rámci svých obchodních oddělení nebo osobních prodejů.

Lenka L. Benetková

+420 724 810 810

1 + 13 =